Đổi/trả và hoàn tiền

     – Khi phát sinh sự cố ngoài ý muốn, quí khách vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Thiết Bị & Hóa Chất Công Nghiệp Trường Thi được giải quyết sự cố một cách nhanh chóng và hợp lý nhất. Trong một số trường hợp bất khả kháng, vui lòng tham khảo chính sách đổi , trả hàng và hoàn tiền như sau:

Đổi hàng:

     – Chỉ được đổi hàng cùng loại trong trường hợp đạt yêu cầu cần bảo hành (xem thêm chính sách “Bảo hành & Dịch vụ”).

     – Mặt hàng thuốc thử có thể được đổi nếu còn nguyên niêm phong bên ngoài vỏ sản phẩm, còn nguyên nhãn dán.

     – Đối với những mặt hàng đủ điều kiện được đổi, quí khách vui lòng tự chịu chi phí liên quan đến việc đổi hàng.

Trả hàng:

     – Quí khách vui lòng nghiên cứu, làm việc kỹ lưỡng với bộ phận tư vấn bán hàng của chúng tôi trước khi mua hàng, hàng mua rồi sẽ không được trả lại.

Hoàn tiền:

     – Quý khách hàng có thể được hoàn tiền trong các trường hợp sau đây:

     – Lỗi giao hàng phát sinh từ phía nhân viên Công ty trừ trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa và sự cố khách quan.

     – Tại thời điểm giao hàng, phát hiện hàng bị lỗi hoặc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được thông báo trước thời điểm thanh toán mà Công ty TNHH Thiết Bị & Hóa Chất Công Nghiệp Trường Thi không thể khắc phục được hoặc không thể thương lượng được hình thức khắc phục.