Website thuộc sở hữu của công ty TNHH Thiết Bị và Hóa Chất Công Nghiệp Trường Thi

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thi

Mã số doanh nghiệp: 3301544619

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Thừa Thiên Huế – phòng Đăng Ký Kinh Doanh

Địa chỉ: 10/64 Quảng Tế, P. Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng ký lần đầu, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Hotline: 0855700474

Email: hannamientrung@gmail.com