Máy Đo Độ Đục Để Bàn Theo Chuẩn EPA HI88703-02

Liên hệ

HI88703 là máy đo độ đuc để bàn có độ chính xác cao (±2% giá trị cộng 0.02 NTU). Máy được cung cấp đầy đủ với dung dịch chuẩn độ đục AMCO-AEPA-1 dùng để hiệu chuẩn và đo. HI88703 đáp ứng yêu cầu của Phương pháp 180.1 và phương pháp chuẩn trong kiểm tra nước và nước thải 2130 B để đo độ đục. 

 • Độ chính xác lên đến ± 0.02 NTU
 • Cổng USB truyền dữ liệu
 • Tuân thủ EPA


  Máy đo độ đục để bàn HI88703 được thiết kế đặc biệt dùng trong phép đo chất lượng nước, cho kết quả đáng tin cậy và chính xác, đặc biệt là trong thang đo độ đục thấp. Máy được dựa trên một hệ thống quang học tiên tiến đảm bảo kết quả chính xác và ổn định lâu dài, và giảm thiểu nhiễu ánh sáng và màu sắc đi lạc. Hiệu chuẩn định kỳ với các dung dịch chuẩn được cung cấp kèm để bù cho sự thay đổi về cường độ của đèn volfram. Cuvet tròn 25 mm bằng thủy tinh quang học đặc biệt đảm bảo độ lặp cho phép đo độ đục.

   

  TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  Hai thang đo –  HI88703 có hai thang đo để đo độ đục: 0.00-4.000 NTU (Đơn vị Nephelometric) và 0.00-40.0 theo NTU

  Nhiều đơn vị đo – Kết quả đo độ đục có thể được đọc theo Đơn vị Nephelometric (NTU), EBC, hoặc đơn vị Nephelos.

  Tuân thủ EPA –  HI88703 đáp ứng yêu cầu của EPA và phương pháp chuẩn để đo độ đục. Khi máy ở chế độ EPA, tất cả các kết quả đo độ đục được làm tròn để đáp ứng yêu cầu báo cáo.

  Hiệu chuẩn – HI88703 có chức năng hiệu chuẩn mạnh mẽ mà bù cho tuổi thọ hoặc thay đổi đèn. Việc hiệu chuẩn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các dung dịch hiệu chuẩn được cung cấp hoặc chuẩn người dùng. Hiệu chuẩn độ đục hai, ba, bốn hoặc năm điểm bằng dung dịch chuẩn kèm (<0,1, 15, 100, 750 và 2000 NTU). Điểm chuẩn có thể được đổi nếu chuẩn người dùng được sử dụng.

  AMCO AEPA-1 – AMCO AEPA-1 cung cấp được công nhận theo chuẩn chính của USEPA. Chuẩn không độc hại được làm bằng polymer styrene divinylbenzene đồng nhất về kích thước và tỷ trọng. Dung dịch chuẩn có thể tái sử dụng và ổn định với tuổi thọ dài.

  Dữ liệu GLP – HI88703 có tính năng GLP hoàn chỉnh (Thực hành phòng thí nghiệm tốt) cho phép truy xuất nguồn gốc của tình trạng chuẩn. Dữ liệu bao gồm các điểm chuẩn, ngày tháng, và thời gian.

  Ghi dữ liệu – Lên đến 200 phép đo có thể được lưu trữ trong bộ nhớ nội bộ và truy hồi bất cứ lúc nào.

  Truyền dữ liệu– Để lưu trữ hoặc phân tích thêm, dữ liệu được ghi có thể được tải về máy tính Windows bằng cổng USB và phần mềm HI 92000 

  Chế độ Hướng dẫn​ – Các chế độ hướng dẫn độc đáo cung cấp thêm thông tin để giúp người sử dụng khi đo. Khi được kích hoạt, máy hiển thị giải thích và một nút xác nhận khi cần thực hiện các hoạt động khác.

  Trợ giúp theo ngữ cảnh – Trợ giúp theo ngữ cảnh luôn có sẵn chỉ cần nhấn HELP. Thông điệp hướng dẫn rõ ràng và có sẵn trên màn hình để nhanh chóng và dễ dàng hướng dẫn người sử dụng cài đặt và hiệu chuẩn.  

  Màn hình đồ họa LCD – Một màn hình LCD đồ họa cung cấp giao diện thân thiện người dùng. Tất cả các thông điệp bằng văn bản đồng dễ đọc.

   

  TẦM QUAN TRỌNG

  Độ đục là một trong những thông số quan trọng nhất được sử dụng để xác định chất lượng nước uống. Độ đục được xem như một đặc điểm để nhận diện các tác nhân gây bệnh có trong nước uống. Trong nước tự nhiên, đo độ đục được thực hiện để đánh giá chất lượng nước nói chung và khả năng tương thích của nó trong các ứng dụng liên quan đến sinh vật thuỷ sinh. Việc giám sát và xử lý nước thải hoặc đã từng chỉ cần dựa trên sự kiểm soát độ đục. Hiện nay, việc đo độ đục ở cuối của quá trình xử lý nước thải là cần thiết để xác minh rằng các giá trị nằm trong tiêu chuẩn quy định.

  Độ đục của nước là một tính chất quang học gây ra ánh sáng được phân tán và hấp thụ, chứ không phải truyền đi. Sự tán xạ của ánh sáng đi qua một chất lỏng chủ yếu được tạo ra bởi các chất rắn lơ lửng hiện tại. Độ đục càng cao, lượng ánh sáng tán xạ càng lớn. Thậm chí một chất lỏng tinh khiết sẽ tán xạ ánh sáng đến một mức độ nhất định, nghĩa là không có dung dịch nào có giá trị độ đục bằng không.

  Nước uống từ nhà máy xử lý nước thu được từ bề mặt nước dựa theo yêu cầu của EPA để giám sát và báo cáo độ đục. Nguồn nước mặt bao gồm các hồ và sông ngòi. Các yêu cầu của dụng cụ đo độ đục và báo cáo dựa theo EPA Method 180.1 là:

  • Thang đo áp dụng là 0-40 đơn vị độ đục nephelometric (NTU)
  • Nguồn sáng: Đèn tungsten hoạt động ở nhiệt độ màu từ 2200-3000°K.
  • Khoảng cách đi qua của ánh sáng tới và ánh sáng tán trong ống mẫu: Tổng số không vượt quá 10 cm
  • Độ nhạy của máy cho phép phát hiện một sự khác biệt độ đục của 0.02 NTU hoặc nhỏ hơn 1 đơn vị.
  • Báo cáo kết quả như sau:
  Kết quả theo NTU  Làm tròn về 
  0.0 – 1.0 0.05
  1 – 10     0.1
  10 – 40   1
  40 – 100 5
  100 – 400 10
  400 – 1000   50
  >1000    100

  HI88703 đáp ứng yêu cầu của Phương pháp 180.1 và phương pháp chuẩn trong kiểm tra nước và nước thải 2130 B để đo độ đục.

   

  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

  Các chùm ánh sáng đi qua mẫu được tán xạ ra tất cả các hướng. Cường độ và kiểu ánh sáng tán xạ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như bước sóng của ánh sáng tới, kích thước hạt và hình dạng, chỉ số khúc xạ và màu sắc. Hệ thống quang học bao gồm đèn tungsten, một máy dò phân tán ánh sáng (90°) và một máy dò ánh sáng truyền qua (180°).sơ đồ ánh sáng

  Khi đo độ đục theo tỉ lệ, bộ vi xử lý của thiết bị tính toán giá trị NTU từ các tín hiệu đến hai máy dò bằng cách sử dụng một thuật toán sửa chữa và bù nhiễu màu. Các hệ thống quang học và kỹ thuật đo cũng bù cho các thay đổi về cường độ đèn, giảm sự cần thiết phải hiệu chuẩn thường xuyên.

  Khi đo độ đục không theo tỉ lệ, giá trị NTU được tính toán từ các tín hiệu trên máy dò ánh sáng tán xạ (90°). Phương pháp này cung cấp một tuyến tính cao trên thang đo thấp nhưng nhạy cảm hơn với sự thay đổi cường độ đèn. Giới hạn phát hiện thấp hơn của một máy đo độ đục được xác định bởi ánh sáng đi lạc nhưng được phát hiện bởi các cảm biến nhưng không phải do sự tán xạ ánh sáng từ các hạt lơ lửng. Hệ thống quang học được thiết kế để có ánh sáng lạc rất thấp, cung cấp kết quả chính xác cao cho các mẫu có độ đục thấp.

  Các tiêu chuẩn HI88703-11 AMCO AEPA-1 đảm bảo rằng các phép đo có thể truy xuất nguồn gốc từ vật liệu tham chiếu chính. Các tiêu chuẩn này được sử dụng để hiệu chuẩn và xác minh tính năng của máy đo độ đục.

  thuốc thử-hi88703-11

  Được cung cấp cùng với Chứng chỉ Phân tích:

  • Số lô
  • Ngày hết hạn
  • Giá trị tiêu chuẩn @ 25 ° C
  • Máy đo tham chiếu NIST có thể theo dõi

   

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Thang đo chế độ không tỉ lệ 0.00 to 9.99 NTU; 10.0 to 40.0 NTU;

  0.0 to 99.9 Nephelos; 100 to 268 Nephelos;

  0.00 to 9.80 EBC

  Độ phân giải chế độ không tỉ lệ 0.01 NTU; 0.1 NTU;

  0.1 Nephelos; 1 Nephelos;

  0.01 EBC

  Thang đo độ đục theo tỉ lệ 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU;

  0.0 to 99.9; 100 to 26800 Nephelos;

  0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC

  Độ phân giải độ đục theo tỉ lệ 0.01; 0.1; 1 NTU;

  0.1; 1 Nephelos;

  0.01; 0.1, 1 EBC

  Chọn thang đo tự động
  Độ chính xác ±2% giá trị cộng thêm 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC);

  ±5% giá trị trên 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)

  Độ lặp ±1% giá trị hoặc 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) với giá trị nào lớn hơn
  Ánh sáng lạc < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
  Nguồn sáng tế bào quang điện silicon
  Phương pháp nephelometric (90°) hoặc nephelometric tỉ lệ (90° & 180°), dựa theo phương pháp USEPA 180.1 và Phương pháp chuẩn 2130 B
  Chế độ đo bình thường, trung bình, liên tục
  Chuẩn độ đục < 0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU
  Chuẩn 2, 3, 4 hoặc 5 điểm
  THÔNG SỐ MÁY
  Nguồn sáng đèn dây tóc tungsten/lớn hơn 100,000 giá trị
  Màn hình đồ hoạ LCD 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) với đèn nền
  Bộ nhớ ghi 200 bản ghi
  Kết nối USB
  Môi trường 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ
  Nguồn điện 115/130 VAC; 50/60 Hz
  Kích thước 230 x 200 x 145 mm / 2.5 kg
  Bảo hành 12 tháng

  (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành)

  Cung cấp gồm – Máy đo HI88703*

  – 5 cuvet mẫu có nắp

  – Bộ dung dịch hiệu chuẩn độ đục HI88703-11

  – Dầu silicon

  – Khăn lau cuvet

  – Dây điện

  – Chứng nhận chất lượng của thiết bị

  – Phiếu bảo hành

  – Hướng dẫn sử dụng.

  – Hộp đựng bằng giấy

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Đo Độ Đục Để Bàn Theo Chuẩn EPA”